> > ചെർപ്പുളശേരി ഉപജില്ല കലോത്സവം ഓവറോൾ കിരീടം നമ്മുടെ സ്വന്തം പെരുമാങ്ങോട് സ്കൂളിന് ...

Thursday, 1 June 2017

പെരുമാങ്ങോട് എ.എൽ.പി. സ്‌കൂളിൽ പ്രവേശനോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച്‌ പുതിയ പ്രവേശന ഗോപുരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബഹു : ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. അരവിന്ദാക്ഷൻ മാസ്റ്റർ നിർവഹിക്കുന്നു.

Monday, 5 December 2016


ചെർപ്പുളശ്ശേരി  സബ് ജില്ലാ 
കലോത്സവ വിജയികൾ